Windy osobowo-towarowe

Winda towarowo-osobowa
Winda towarowo-osobowa

GPL® Dźwigi towarowo-osobowe o udźwigach

od 600 do 12.500 kg
i większych

służą do przewozu towarów i towarzyszących osób. Z reguły te o większych udźwigach są przystosowane do załadunku i rozładunku za pomocą wózków widłowych. Dźwigi GPL® wykorzystują unikatową w świecie technologię GMV SWEDEN ABTM 1:1 i dzięki temu szyby dźwigowe charakteryzują się niezwykle małymi wymiarami w stosunku do kabiny. Najlepiej opisuje to współczynnik wykorzystania szybu:
Xc=powierzchnia kabiny : powierzchnia szybu
który posiada największą wartość ze wszystkich standardowych dźwigów towarowo-osobowych. Szyby charakteryzują się lekką konstrukcją ścian, gdyż siły koncentrują się głównie na dnie szybu i nie wymagają dylatacji. Są wyposażone w bezpośrednie napędy z dwoma lub czterema siłownikami typu EC (teleskopowe z mechaniczną synchronizacją) lub TCS (dla wąskich szybów). Jeżeli jest to konieczne, dodatkowo stosuje się podchwyty stabilizujące podłogę kabiny podczas załadunku.
Te unikatowe w świecie rozwiązania są cenione za prostą, niezawodną i łatwą w montażu konstrukcję. Mogą pracować z bardzo dużą częstotliwością jako ogniwo linii produkcyjnej.
Doskonałym przykładem są dwu-poziomowe zakłady elektroniczne w Kobierzycach pod Wrocławiem, gdzie jednym z dźwigów jest GPL® 4.000 kg pracujący w cyklu 3-zmianowym przez 7 dni w tygodniu. Ilość startów kabiny odnotowana przez rejestrator wynosi 1 mln w ciągu ostatnich 3 lat. Oznacza to, że kabina przejeżdżając odcinek 6 m góra/dół, pokonała w tym okresie trasę ponad 6.000 km. Prace konserwacyjne, poza przeglądami, ograniczyły się do jednokrotnej wymiany uszczelek w siłownikach.
towarowyNajwiększy ze standardowych dźwigów to SUPER – GPL® (S-VL®) o udźwigu od 6.000 do 12.500 kg. Kabina o wymiarach SxG 3,4 x 6,0 m i drzwiach SxW 3,0 x 2,6 m umożliwia swobodny załadunek / rozładunek dźwigu za pomocą wózków widłowych. Na zamówienie klienta, GMV opracowuje również nietypowe układy i dźwigi specjalne o bardzo dużych udźwigach (ponad 10 ton). Maszynownia dźwigu może być usytuowana w dowolnym miejscu, nawet z dala od szybu.

Technika i Funkcjonalność

•napęd bezpośredni wykorzystujący unikatową w świecie technologię GMV Sweden ABTM 1:1,
• siłowniki teleskopowe typu EC/TCS produkcji GMV Sweden AB ze 100-procentową synchronizacją mającą wpływ na pracę i trwałość dźwigu (niemożliwą do osiągnięcia przez inne rozwiązania),
• możliwość załadunku towarów wózkami widłowymi w dźwigach powyżej 3t,
• wysoka trwałość i niezawodność z powodu małej liczby części (w tym części obracających się), z których zbudowany jest dźwig,
• niskie koszty eksploatacji i konserwacji,
• prosta i ultralekka konstrukcja w porównaniu z elektrycznymi dźwigami towarowymi (brak lin, kół zdawczych, chwytaczy i masywnej przeciwwagi z prowadnicami),
• rekordowo małe wymiary szybu dźwigu w stosunku do wymiarów kabiny,
• duże standardowe wysokości podnoszenia niezależne od udźwigu (do 25m),
• wyjątkowo stabilne położenie kabiny podczas załadunku towarów wózkami widłowymi – nieosiągalne w przypadku zawieszenia kabiny na linach (dźwigi towarowe hydrauliczne 1:2 i elektryczne: 2:1 oraz 4:1 ),
• standardowy zakres udźwigów od 2 do 12,5t w i opcjonalny powyżej 12,5t,
• możliwość zwiększenia udźwigu przy niezmiennych wymiarach kabiny,
• drzwi centralne umożliwiające szybki i bezpieczny załadunek.

Ekologia

•materiałooszczędna konstrukcja urządzenia, niski całkowity ciężar (nawet o 40-60% niższy w porównaniu z towarowymi dźwigami elektrycznym),
•mała liczba części, z których zbudowany jest dźwig,
•niskie zapotrzebowanie na części zamienne z powodu wysokiej trwałości i niezawodności,
•lekka i materiałooszczędna konstrukcja szybu dzięki koncentracji sił (Fs) na dnie,
•brak napędu z magnesami trwałymi, których produkcja jest wyjątkowo energochłonna, a utylizacja trudna i kosztowna,
•niskie zużycie energii (jazda w dół z wykorzystaniem siły ciężkości, bez poboru energii elektrycznej przez silnik),
•produkcja w zakładach GMV Sweden AB (Alvesta / Szwecja) z zachowaniem najwyższego poziomu ochrony środowiska naturalnego.

Bezpieczeństwo

  • ponad 50 lat doświadczeń w konstrukcji dźwigów hydraulicznych,
  • brak masywnych elementów (napędu i przeciwwagi) powyżej kabiny dźwigu,
  • brak lin, na których zawieszona jest kabina,
  • zjazd na najniższy przystanek i otwarcie drzwi w przypadku zaniku napięcia, bez konieczności stosowania drogich i zawodnych urządzeń UPS,
  • maszynownia w oddzielnym pomieszczeniu zapewniająca bezpieczny montaż i konserwację.

ZAŁADUNEK / ROZŁADUNEK DŹWIGÓW TOWAROWO-OSOBOWYCH

Dźwigi towarowo-osobowe GPL® z technologią GMV Sweden ABTM 1:1 znajdują zastosowanie w budynkach, w których istnieje potrzeba przewożenia ciężkich wielkogabarytowych towarów i / lub osób. Dźwigi GMV doskonale sprawdzają się w wielopoziomowych magazynach i halach produkcyjnych. Rozwiązania GMV integrują poziome i pionowe migracje towarów w jeden efektywny i bardzo wydajny wewnętrzny system logistyczny.

Dobór odpowiedniego dźwigu towarowo-osobowego musi zawsze poprzedzać głęboka analiza pod względem możliwości i potrzeb przyszłego użytkownika. Magazyny i zakłady produkcyjne nie funkcjonują bez wózków widłowych i dlatego dźwigi towarowo-osobowe o wielkogabarytowych kabinach i dużych udźwigach powinny być przystosowane do wjazdu tego typu urządzeń załadowczych wraz z pełnym obciążeniem.

Rozróżnia się 4 tryby pracy dźwigów towarowo-osobowych:

    I.  Tryb bezpośredni

Winda towarowo-osobowa

Dźwig jest przystosowany do przewożenia wózków widłowych wraz z załadowanym towarem. Częstotliwość pracy dźwigu może być duża: średnio 10-20 przejazdów / godzinę.

  II.  Tryb sekwencyjny
Winda towarowo-osobowa
Dźwig jest ładowany przez jeden wózek widłowy, a rozładowywany przez drugi na innym poziomie. Częstotliwość pracy dźwigu: umiarkowana, średnio 5-8 przejazdów / godzinę.
 
    III.  Tryb przemienny
Winda towarowo-osobowa
Jeżeli dźwig nie jest przystosowany do załadunku wózkami widłowymi, a jedynie paletowymi to występuje przemienny tryb pracy. Towary są dostarczane do tzw. strefy przeładunku, skąd następnie są zabierane przez pracowników obsługujących wózki paletowe celem wypełniania podłogi w kabinie. Ustawianie towarów jeden na drugim nie jest możliwe, a rzeczywisty udźwig jest równy sumie ciężarów palet ustawionych na podłodze kabiny. Częstotliwość pracy dźwigu: mała, średnio 3-5 przejazdów / godzinę.

Tryb przemienny jest mało efektywny, gdyż prawie zawsze udźwig rzeczywisty jest dużo mniejszy od nominalnego. Różnica może dochodzić nawet do kilku ton. Uwaga: istnieje wysokie ryzyko prób załadunku wózkami widłowymi dźwigów do tego nieprzystosowanych. Dlatego GMV, do pracy w trybie przemiennym, poleca dźwigi z kabinami małogabarytowymi, do których nie wjadą wózki widłowe.

    IV.  Tryb prosty
Winda towarowo-osobowa
Tryb prosty pracy dźwigów ma zastosowanie w małych zakładach produkcyjnych, warsztatach, hurtowniach lub sklepach. Brak wózków widłowych sprawia, że towary (z reguły o niskim ciężarze) są przeładowywane ręcznie do skrzyń, a następnie przewożone wózkami paletowymi. Dźwigi towarowo-osobowe mają niewielkie udźwigi (zwykle do 1,6 t) i nie są wykorzystywane intensywnie.

GMV dostarcza dźwigi GPL®, które pracują we wszystkich 4 trybach. Zdecydowana większość konkurencyjnych firm oferuje dźwigi towarowo-osobowe pracujące jedynie w trybie przemiennym i prostym (hydrauliczne towarowo-osobowe 1:1 i 1:2 oraz elektryczne towarowo-osobowe, w tym elektryczne bez maszynowni).

Dzięki unikatowej technologii GMV Sweden ABTM 1:1 jesteśmy od wielu lat liderem na rynku dźwigów towarowo-osobowych.

Udźwig wg użytkowanych maszyn/urządzeń

Udźwig wg stosowanych maszyn/urządzeń

Wymiary palet

Wymiary palet